Działanie hemostatyczne definicja

Działanie hemostatyczne definicja

Opatrunki lub inne środki o działaniu hemostatycznym w skrócie sprzyjają hemostazie, co w konsekwencji przyczynia się do powstrzymywania krwawienia.

Sam proces hemostazy zachodzi w organizmie naturalnie i jeżeli nie jest niczym zaburzony każda rana prowadzi do krzepnięcia krwi i gojenia rany.

Odpowiadają za to właściwie dwie fazy hemostazy i trzy główne układy hemostatyczne – naczyniowy, płytkowy i osoczowy.

Co to jest hemostaza? Zacznijmy od tego, że hemostaza ma dwie zasadnicze fazy: pierwotną i wtórną.

Trzy główne etapy hemostazy pierwotnej

Hemostaza naczyniowa to skurcz ścian naczyń krwionośnych. Przepływ krwi krążącej w okolicy zranionej części ciała jest wtedy ograniczony.

Istotnym elementem procesu są komórki śródbłonka naczyniowego odpowiedzialne za przesyłanie informacji do mięśni. Za ich pomocą mięśnie odczytują sygnał uszkodzonego naczynia, albo powierzchni skóry.

Komórek śródbłonka odpowiadają też za przekazywanie włóknom nerwowym sygnału bólu.

Hemostaza płytkowa to drugi etap, rozpoczynający się od gromadzenia się płytek krwi i kolagenu w miejscu urazu. Płytki krwi wiążą się z kolagenem, co powoduje ich aktywację. Zmieniają wtedy swój kształt i uwalniają zawarte w sobie substancje budulcowe. Uwolnienie substancji rozpoczyna kolejną fazę, która zachodzi w osoczu.

Hemostaza osoczowa polega na ciągu reakcji krzepnięcia krwi. Odbywa się to kaskadowo przez 13 czynników krzepnięcia znajdujących się w osoczu. Intensywność i łańcuchowy charakter zjawiska sprawia, że nazywamy to kaskadą krzepnięcia. Dodatkowo po dostarczeniu czynników krzepnięcia do osocza aktywują się również czynniki do tej pory bierne, które również oferują swój wkład w krzepnięcie krwi.

Wytworem fazy osoczowej krzepnięcia krwi jest włóknik, czyli stabilna fibryna – a zatem substancja nierozpuszczalna, zbudowana z długich włókien.

Efektem pierwotnej hemostazy jest wytworzenie się czopu płytkowego, który służy do wstępnego tamowania krwi. Jest on jeszcze nietrwałą konstrukcją, która zostanie wzmocniona w następnych fazach.

Hemostaza wtórna

Efektem wtórnej hemostazy jest utworzenie mocnej sieci wzmacniającej skrzep złożony z płytek krwi i włóknika. Taka struktura zabezpiecza przed krwawieniem i ma zdolności do zabliźniania uszkodzonego naczynia. Na tej podstawie też dochodzi do kolejnych etapów leczenia rany.

Jednym z kolejnych elementów który stale dzieje się w tle jest fibrynoliza, która rozpuszcza wiązania włóknika, aby uwalniać niepotrzebne partie zakrzepów. To pozwala przywrócić normalne funkcjonowanie organizmu.

Podsumowanie

Co to jest hemostaza wtórna i czym się różni od hemostazy pierwotnej

Hemostaza wtórna polega na wzmocnieniu struktury skrzepu, aby zatamować krwawienie, podczas gdy hemostaza pierwotna dostarcza wszystkie niezbędne czynniki do jego wytworzenia.

Znaczenie hemostazy podczas operacji

Przyspieszenie lub sztuczne wywołanie hemostazy może być kluczowe podczas operacji z różnych przyczyn.

Przede wszystkim, gdy pacjent ma stwierdzone zaburzenia krzepnięcie krwi.

Obecnie liczne chirurgiczne środki hemostatyczne stosowane są do kontroli krwawienia podczas rozmaitych operacji. Pozwala to nie tylko kontrolować krwawienie, ale też przyspieszyć proces procedur i zmniejszyć ryzyko niepożądanych infekcji.