Hemostatyki

Hemostatyki – rodzaje i sklep internetowy

Hemostatyki to materiały medyczne stosowane do tamowania większych i mniejszych krwawień po urazach wewnętrznych i zewnętrznych, pęknięciach, rozszczepieniach, urazach, operacjach stomatologicznych lub chirurgicznych.

Materiały te są również znane jako środki hemostatyczne, opatrunki hemostatyczne, zatyczki hemostatyczne, matryce hemostatyczne, środki ściągające rany i inne. Potoczne nazewnictwo wywodzi się od ich zastosowania miejscowego – hemostazy.

Występują w różnych formach i postaciach:

W przypadku opatrunków należy rozróżnić dwa zasadnicze typy środków wykonanych z:

Pomagamy w doborze opatrunków. Skontaktuj się z nami

Zastosowanie opatrunków hemostatycznych oraz środków hemostatycznych

Ogólnie rzecz biorąc, przeciwkrwotoczne środki hemostatyczne są stosowane do zatrzymywania zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych większych lub mniejszych krwawień.

Spowodowane mogą być:

  • operacją chirurgiczną (różnego rodzaju)

  • operacją stomatologiczną

  • urazami, skaleczeniami, rozdarciem, pęknięciami

  • interwencją spontaniczną podczas leczenia

Zasadnicze znaczenie ma skuteczność hemozstazy, która po nałożeniu opatrunku zatrzymuje krwawienie w czasie 2-5 minut. To dość czasu by przy umiejętnym tamowaniu krwotoku móc poprowadzić skuteczne leczenie pacjenta.

Jakie są rodzaje hemostatów (środków przeciwkrwotocznych)?

Głównymi środkami hemostatycznymi, gdy mówimy o hemostatach, są środki na bazie celulozy lub kolagenu. Istnieją również środki przeciwkrwotoczne z materiałami fibrynowymi, syntetycznymi klejami lub proszkiem hemostatycznym lub matrycą hemostatyczną.

Obecnie niemal każdy opatrunek hemostatyczny wytwarzany jest z utlenionej celulozy. Jej odmianą o innym zastosowaniu jest utleniona regenerowana celuloza. Te hemostatyki są często preferowane w przypadku niewielkich krwawień oraz w rozmaitych operacjach chirurgicznych. Nie mają zaś zastosowania na polu walki podczas tamowania . Hemostaty celulozowe produkowane przez firmę Boz Tıbbi Malzemeler są zgodne ze standardami „Oxidated Regenerated Cellulose” i „Oxidated Cellulose” amerykańskiej Farmakopei (U.S.-Pharmacopeia).

Co to są hemostatyki na bazie celulozy?

Opatrunek hemostatyczny z utlenionej celulozy został najpierw opracowany jako bufor dla krwawiącej tkanki. Jako środek przeciwkrwotoczny na bazie celulozy, przeznaczony do pobudzania tkanki do koagulacji, powinien być przeznaczony do stosowania miejscowego w leczeniu niewielkich krwawień. Więcej na ten temat znajdziesz wa dziale Gaza hemostatyczna

Co to jest kolagen mikrofibrylowy?

To rodzaje środków przeciwkrwotocznych opracowany w 1970 roku ze skóry bydlęcej w celu wywołania efektu hemostatycznego poprzez zastosowanie na nieregularnych powierzchniach w obszarze krwawienia. Kolagen mikrofibrylowy ma postać miękkiego, białego i suchego proszku. Jego ulepszone produkty wykorzystywane są na polu walki, w ratownictwie i innych służbach. Poprzez zasypanie rany szybko blokują utratę krwi. Przykładem jest Reoxcel Powder, albo proszek Celox.

Niektóre tego typu produkty działają nawet w warunkach hipotermii, czyli gdy temperatura krwi w organizmie spadnie poniżej 20 °C.

Środki hemostatyczne z fibrynogenem

Fibrynogen jest ważnym białkiem wytwarzanym przez organizm w procesie krzepnięcia. To rodzaj białka znany jako protokoagulator. Aktywuje się, gdy jakakolwiek tkanka w ludzkim ciele jest uszkodzona. Środki hemostatyczne z fibrynogenem łączy się z pochodną ludzką trombiną, aby przekształcić się w stabilną fibrynę. Istniejące poziomy trombiny w okolicy rany i poziomy fibrynogenu determinują szybkość krzepnięcia.

Czym jest mikroporowata hemosfera polisacharydowa?

Mikroporowata hemosfera polisacharydowa (MPH) jest pochodzenia roślinnego i przyspiesza koagulację.

To upłynniony proszek hemostatyczny przeznaczony do szybkiego odwodnienia krwi.

Po nałożeniu proszku na krwawiącą powierzchnię, działanie osmotyczne rozpuszczonych materiałów wewnątrz komórki powoduje rozszerzenie cząstek proszku i zwiększenie gęstości białka surowicy, trombocytów lub płytek krwi i innych elementów na tkance. Tworzy szkielet do koagulacji fibryny. Proszek hemostatyczny na tkance zostaje całkowicie wchłonięty w ciągu 24-48 godzin i zostaje enzymatycznie oczyszczony z rany na tkance.

Czym są środki hemostatyczne na bazie chityny i chitozanu?

Chityna jest jednym z najważniejszych i drugim najczęściej występującym aminokwasem w naturze, który jest rodzajem węglowodanu używanego przez stawonogi, takie jak kraby i krewetki, do wysuszenia zewnętrznego szkieletu oraz przez grzyby do tworzenia ściany komórkowej.

Chociaż istnieją różne rodzaje chityny, najważniejszą dla nas będzie chitozan.

Chitozan został wyprodukowany w 1894 roku przez Hoppe-Seylera poprzez przetwarzanie chityny w wodorotlenku potasu w 180°C (deacetylacja), a chitozan został wyprodukowany ze zmniejszoną zawartością acetylu.

Badania prowadzone na zwierzętach wykazały, że hemostaty zawierające octan chitozanu jako składnik aktywny zmniejszały krwawienie. Obecnie chitozan zajmuje ważne miejsce w medycynie i jest używany jako surowiec do produkcji materiału hemostatycznego środka przeciwkrwotocznego oraz produktu opatrunkowego dla zwierząt i ludzi, ponieważ materiał ten przyspiesza gojenie ran o 30%.

Zobacz zamiennik dla opatrunku Spongostan