Opatrunki hemostatyczne

Opatrunki hemostatyczne cena

W naszym sklepie oferujemy specjalistyczne opatrunki hemostatyczne. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem trzech największych producentów z Europy.

Poniżej pełna oferta produktów:

Opatrunki hemostatyczne rodzaje

Przede wszystkim wyróżniamy dwa rodzaje hemostatyków.

Pierwszym z nim są leki podawane dożylnie, w celu zmniejszenia krwawienia z przerwanego naczynia krwionośnego.

Drugim rodzajem są opatrunki hemostatyczne – wymieniamy kolejno:

 • opatrunki ratunkowe, wojskowe, do szybkiego tamowania krwotoków urazowych, postrzałowych. Nakłada się je bezpośrednio na krwawiącą ranę. Popularne w warunkach bojowych są np. opatrunki Celox. Z tego powodu coraz częściej znajdziemy opatrunek hemostatyczny w apteczce pierwszej pomocy.

 • opatrunki chirurgiczne, stomatologiczne – do tamowania krwotoków i kontrolowania miejsca operacji chirurgicznej. Tego typu opatrunki hemostatyczne (a także kilka innych rodzajów) dostępne są przeważnie w ofercie naszego sklepu. Przede wszystkim zabezpieczają ranę, są nietoksyczne, przeważnie nie wywołują reakcji uczuleniowych, a do tego rozpuszczają się w organizmie w odpowiednim czasie – zwykle w okresie 4-6 tygodni od implantacji.

Podkategorie opatrunków chirurgicznych i innych środków hemostatycznych – np. tamponów donosowych lub kostek, albo walców znajdziecie Państwo w menu naszego sklepu.

Stosowanie opatrunków hemostatycznych w chirurgii pozwala nie tylko zabezpieczyć pacjenta, ale też usprawnić proces operacji, jednocześnie minimalizując ryzyko zakażenia krzyżowego. Zastosowanie ich pozwala też znacząco zmniejszyć czas hemostazy, które jest wąskim gardłem inwazyjnych operacji.

Jak używać opatrunki hemostatyczne

Opatrunki te stosuje się w aseptycznie (w warunkach bojowych zalecane jest uprzednie oczyszczenie rany o ile to możliwe). Podczas operacji nakłada się je z pomocą przyrządów do przenoszenia i manipulowania opatrunkami (różnego rodzaju kleszczyki). Na ranę nakładane są bez żadnych dodatkowych czynności i aktywacji. Opatrunki są sterylnie opakowane w podwójne opakowania.

Działanie hemostatyczne – co to znaczy?

Hemostaza to normalna reakcja organizmu na uraz. Ta reakcja zatrzymuje krwawienie i pozwala organizmowi rozpocząć naprawę tkanek. W rzadkich przypadkach procesy kontrolujące hemostazę mogą działać nieprawidłowo, powodując potencjalnie poważne, a nawet niebezpieczne problemy z krwawieniem lub krzepnięciem krwi.

Działanie hemostatyczne opatrunków przyspiesza hemostazę, dzięki czemu nawet silne krwawienie może być tamowane już w przeciągu 2-4 minut od nałożenia środka.

Hemostaza składa się z kilku procesów:

Hemostaza pierwotna (krzepnięcie płytek krwi)

Pierwotna hemostaza ma miejsce, gdy ciało tworzy tymczasową „zatyczkę”, aby uszczelnić uraz. Dochodzi do tego na zasadzie przyklejania się płytek krwi do uszkodzonej tkanki. Na tej zasadzie płytki krwi gromadzą się w miejscu urazu uszczelniając go.

Takie zabezpieczenie zatrzymuje przepływ krwi oraz zabezpiecza ranę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi – szczególnie patogenami.

Pierwotna hemostaza może również obejmować zwężenie uszkodzonego naczynia krwionośnego, co może nastąpić z powodu substancji uwalniających aktywowane płytki krwi.

Hemostaza wtórna (kaskada krzepnięcia)

Czop płytkowy jest pierwszym krokiem do zatrzymania krwawienia, ale nie jest wystarczająco stabilny, aby pozostać na miejscu bez wzmocnienia. Dlatego wtórna hemostaza konieczna jest do jego stabilizacji. Ten etap, czasami nazywany koagulacją, obejmuje cząsteczki we krwi zwane „czynnikami krzepnięcia”. Czynniki te aktywują się w sekwencji co nazywamy „”kaskadą krzepnięcia”. W efekcie krzepnięcie jest wzmacniane w ramach tego procesu.

Ostatecznie kaskada krzepnięcia tworzy substancję zwaną fibryną. Na tym etapie czop płytkowy można porównać do działania cegieł, a fibryna będzie w tej alegorii zaprawą murarską do ich spajania. Razem tworzą solidny, stabilny skrzep.

Przemodelowanie skrzepu

Ostatnim etapem hemostazy jest przemodelowanie istniejącego skrzepu w skrzep fibrynowy. Następuje fibrynoliza, która przekształca skrzep w ten sam rodzaj tkanki, który znajdował się przed urazem.

Opatrunki hemostatyczne działanie

Istnieje kilka środków hemostatycznych, takich jak koncentrat kompleksu protrombiny, rekombinowane czynniki krzepnięcia i inne środki, z których każdy ma inny mechanizm indukowania hemostazy (zatrzymywania krwawienia z naczynia krwionośnego). Ich działanie polega na:

 • Koncentracji czynników krzepnięcia

 • Adhezji do tkanek, w których wystąpił krwotok urazowy

 • Dostarczeniu czynników prokoagulacyjnych do miejsca krwotoku

Podczas urazu lub wypadku organizm człowieka naturalnie wytwarza czynniki krzepnięcia, które zapobiegają utracie krwi. Przyspieszenie lub ulepszenie tych procesów jest dużo bardziej efektywne z wykorzystaniem środków hemostatycznych.

Skuteczna hemostaza z pomocą opatrunków hemostatycznych zachodzi już po 2-4 minutach od implantacji opatrunku. W dodatku, nie potrzeba do tego żadnych dodatkowych środków. Oczywiście kluczowe jest zachowanie możliwie aseptycznych warunków pracy.

Innym aspektem zastosowania hemostatyków będzie użycie ich podczas gdy pacjent ma choroby wrodzone, które wykluczają u niego czynniki krzepnięcia. Będą to m.in. choroba von Willebranda (VWD) i hemofilia (różne jej odmiany – A, B, C)

Do tego pacjent może mieć zaburzenia krzepnięcia z powodu:

 • Niedoboru witaminy K

 • Hemodylucji

 • Nabytej dysfunkcji płytek krwi

 • Zużycia czynnika krzepnięcia w obwodach pozaustrojowych (gdy krew jest pobierana z ciała pacjenta do dowolnego zabiegu i przenoszona przez aparat)

 • Aktywacji szlaków fibrynolitycznych, fibrynogenolitycznych i zapalnych

 • Hipotermii (bardzo ważny aspekt szczególnie dla ratowników medycznych)

Reakcje niepożądane i skutki uboczne stosowania opatrunków hemostatycznych

Już na wstępie chcemy zaznaczyć, że reakcje niepożądane opatrunków hemostatycznych są o wiele mniej znaczące niż w przypadku środków hemostatycznych podawanych dożylnie.

Producenci podają działania niepożądane i skutki uboczne osobno dla każdego produktu. Jeśli nie są podane w opisie produktu, oznacza to że nie stwierdzono ich w fazie badań.

W przypadku dożylnych leków hemostatycznych lista reakcji niepożądanych się wydłuża i obejmuje m.in.:

 • Ból głowy

 • Trudności w oddychaniu

 • Nudności i wymioty

 • Ból w klatce piersiowej

 • Osłabienie i drętwienie rąk i nóg

 • Problemy z oddychaniem

 • Rozmazany obraz

 • Powikłania w miejscu wstrzyknięcia

 • Możliwość wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego (czyli zagrażające życiu reakcje alergiczne)

Zobacz jak używać opatrunku hemostatycznego

Wyświetlanie wszystkich wyników: 14